Jeroen Steinmetz (1978) is geboren in Nederland. Zijn creativiteit is in zijn kindertijd veel gestimuleerd geweest door zijn ouders. Hij heeft een diploma behaald aan de Artez in Arnhem. Tijdens zijn afstuderen was zijn uitgangspunt het landschap. Daarbij is hij de eerste kunstenaar geweest die op 4000 meter hoogte een schilderij heeft gemaakt. 

Na de Artez is hij zich meer gaan richten op het schilderen, waarbij hij 4 jaar aan de K.A.S.K.A (Konink. Academie voor Schone Kunsten Antwerpen) gestudeerd heeft en zijn attest gehaald heeft.  Hierna speelt de combinatie van  het expressieve samen met het figuratieve een rol in het schilderen.

In zijn vrije schilderwerk maakt hij soms gebruik van zijn eigen fotografie, hetzij met modellen of met "stille" beelden.

 Sinds 2009 leeft hij helemaal van zijn schilderijen, fotografie en opdrachten. Hij maakt olieverfschilderijen in zijn eigen schriftuur en thematiek, maar ook in opdracht voor bedrijven en particulieren.Voor bedrijven kunt u een format aanvragen omtrent de schilderijen en muurschilderingen

 Na 8 jaar op het middelbare onderwijs en jeugd detentie les gegeven te hebben richt hij zich nu 2 avonden per week aan schilderlessen met volwassen, hierbij zitten cursisten die verder willen komen in schilderen en daarbij theoretische kennis omzetten in de praktijk. Zijn exposities zijn tot nu toe succesvol verlopen. Zijn atelier ligt in een natuurgebied en is toegankelijk na een afspraak met hem te maken. contact

 

foto: ©M.J. Barends